baş-göz

baş-göz
bax baş 1-ci mənada. <Azad bəy:> Səfərqulu bəy həqiqəti bilib başgözünü əzdikdə, mən həkimin üstə yüyürməyəsiniz. S. S. A..
◊ Baş-göz eləmək dan. – evləndirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • baş göz etmek — hlk. evlendirmek Bu gece bir genç subayımızı baş göz ediyoruz. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş göz olmak — hlk. evlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döş-baş — top. bax döş 1 və 2 ci mənalarda. Döş başı açıq. Döş başını örtmək. – Döş baş . . bilinməsə, gözə dəyməsə, yaxşıdır. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can-baş — is. Adamın cismani və mənəvi halı; canlı dildə səhhət mənasında işlənilir. Canın başın salamatdırmı? Canın başın necədir? – <Dostumun> rast və gözəl qaməti əyilib, rəngi soluxub. . qərəz, canı başı salamat, təndürüst və müqtədir bir halda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez — belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kül — is. Yanmış şeylərdən qalan boz qara rəngli toz. Külü atmaq. Külü təmizləmək. – Bir soyuq kül o yerdə qaldı nişan: Onu da yel sovurdu sağ və sola. A. S.. Usta Zeynal çubuğu çəkib külünü boşaltdı və durdu ayağa. . C. M.. <Dərviş:> Ocağın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Daniel Escalona — Pas d image ? Cliquez ici. Situation actuelle Club actuel …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”